APJMSD Vol. 10, No. 3 September 2022

Kalap-suri sa mga Piling Ritwal Oslobanon by Mark Arnold L. Langahid, MA; Trina Marie A. Catipay, DA 

Silip sa Kuwento ng mga Guro: Aprehensyon at Paghahanda sa  Panahong Pandemya by Felisa D. Marbella, PhD and  Ritzelda A. Deri, PhD 

Theme-Based Techinque sa Pagsusuri ng Talumpati: Gabay sa Pagtuturo by Geraldine C. Rebamonte, EdD

Super Six Comprehension Strategy sa Pagpapaunlad ng Kakayahang Komprehensiyon sa Pagbasa by Jose Victoriano-Valdez

Social-Distancing na mga  Selebrasyon at Pagdiriwang sa Pagpapanatili ng  Kulturang Laguneño by Imelda G. Carada, PhD., Justine D. Dones, Marie Fe M. Uichangco, Christian Maria Amor C. Palacio

Antas ng Kaalaman at Pakikisangkot ng mga Magulang sa Pagbabasa ng mga Anak: Batayan sa Pagbuo ng Gabay sa Pantahanang Pagbasa by Mark Louie P. Duldulao (MAED) and Maria Eliza S. Lopez (PhD)

Pagbuo ng Pangkalahatang Ortograpiya sa Pinagyamang Baybayin by Joel B. Lopez 

TPACK sa Pagtuturo ng Filipino: Lesson Exemplar by Raniel G. Aninapon (MAEd) and Geraldine C. Rebamonte (EdD)

Wikang Filipino sa Panahon ng Pandemya: Pagsipat sa Kalagayang Pampagtuturo at Pampagkatuto by Dr. Alvin R. De Mesa

Sulyap sa mga Eksperyensiya at Kakayahang Estratehiya ng Remote Learners sa Pagkatuto ng Bagong Kadawyan by Juliet O. Mandado and Fe A. Varona

Kalagayan ng mga Manggagawa sa Industriyang Coconut Coir: Isang Pagdalumat by Mary Ann D. Especial, Dr. Felisa D. Marbella, Marilyn N. Inocentes

Mamaya na, Maaga pa Naman: Ang Implikasyon ng “Filipino Time” sa Akademikong Pagganap ng mga Mag-aaral sa Isang Pribadong Unibersidad sa Panahon ng Pandemya by Lozada, Azalea Nicole C. , Melo, Julian Ramon A., Tenorio, Iya Nicole S., Turado, Niel Margarette R., Arnel B. Clavero Jr.

Ang Epekto ng Pandemya sa Kalusugang Pangkaisipan ng mga Mag-aaral sa Senior High School sa Isang Pribadong Unibersidad sa Lungsod ng Maynila by Arnel Jr. Clavero, Ashley Marie Narvaez, Leivryle Landicho, Cristianne Alfonso, Giezza Nicole Velarde, Jomarie Lee, Hannah Fate Garcia, Keona De Jesus8, Daneille Benedict Ebdane

Pagsasalamin ng Mimesis sa Kultura ng Sibonganhon sa mga Piling Awiting-bayan by Marcel E. Baril MA, and  Elsie T. Alvarado, DA, PhD    

Mga Wikang Taboo ng Visayas: Isang Pagdalumat by Jennifer A. Gorumba & Lita A. Bacalla

Paglalatag ng Karanasan ng mga Guro sa Implementasyon ng Online Distance Learning (ODL) at Modular Distance Learning (MDL) by Felisa D. Marbella, PhD & Gerry A. Carretero, EdD

Kaalaman at Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Animated Videos sa Pagtuturo Ng Panitikan by Marjessa D. Labasbas, MAED and Felisa D. Marbella, PhD

Piling Pamahiing Ritwal ng mga Sebwano: Kalipunan by Ailene A. Ramos & Lita A. Bacalla

Handa ka na ba sa Bahay-aralan?: Pagsipat sa Sitwasyon ng mga Mag-aaral sa Senior High School by Cristina D. Macascas, Dorothy J. Naval, Lita A. Bacalla

Comments are closed.