APJMSD Vol. 9, No. 1, March 2021 (Part I)

 1. Makabagong Pamamaraan sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino: Pagtataya sa Teknolohikal, Pedagohikal at Kaalamang Pangnilalaman by Cheryl J. Juancho
 2. Makadiwang Paglalapi Sa Diyalektong Sugbuanon At Binol-Anong Binisaya: Sosyolingguwistikong Pagsusuri (Verbal Affixation of the Sugbuanon and Binol-Anon Dialects of the Cebuano-Visayan Languange: A Sociolinguistic Analysis) by Lita A. Bacalla
 3. Sikolohiya ng Katutubong Panggagamot ng mga Taclobanon ng Hilagang Leyte by Aldwin B. Amat
 4. Balidasyon ng Gabay-Saliksik sa Pagsulat ng Riserts sa Filipino (Validation of Research Guide Book in Writing a Filipino Researches) by Felisa D. Marbella (PhD)
 5. Mga Piling Talumpati ni Benigno C. Aquino III: Kontekstuwal na Pagsusuri (Select Six Speeches of Benigno C. Aquinto III: Contextual Analysis) by Geraldine C. Rebamonte
 6. Pagdiriwang ng Coco Festival sa Lungsod ng San Pablo: Pagpapakahulugan at Pagpapanatili sa Wika at Kultura by Imelda G. Carada (PhD)
 7. Morpolohikal na Pagsusuri sa Wikang Ceb-Waray by Jennifer A. Gorumba
 8. Sosyal, Kultural at Ekonomikal na Kalagayan ng mga Kababaihan na Inilalarawan sa mga Piling Maikling Kuwentong Ilokano by Maria Eliza S. Lopez
 9. Lingguwistikong Katangian ng mga Wikain sa Sorsogon by Rhea D. Bruma, & Felisa D. Marbella
 10. Pagsasalo- Salo sa Dakilang Bakas ng Pagmamagandang Loob ng Diyos by Fides del Castillo (PhD)
 11. Ponolohikal na Pagsusuri sa Minamanwa by Norlyn L. Borong (EdD) & by, Anecita V. Mondano
 12. Mga Diyalektong Pantahanan sa Sorsogon by Richelda P. Jolo (PhD) & Felisa D. Marbella (PhD)
 13. Filipino-Tadbalik: Wika ng Milenyal by Nilda H. Deyto (MAEd) Felisa D. Marbella (PhD)
 14. Pamahiin sa Kamatayan: Katutubong Konsepto ng mga Taclobanon by Aldwin B. Amat
 15. Pihit-Kultura sa Panahon ng Pandemiya by Cristina D. Macascas & Pauline Giselle L. Paraan
 16. Persistensi ng Lokal na Wikaing Baybayanon: Isang Case Study by Reymar C. Oria & Norlyn L. Borong (EdD)
 17. Dilang Hiram: Mga Salitang Español na Naiba ang Kahulugan sa Tagalog at Sugbuanong Binisaya by Mary Joy C. Rebamonte (MAEd) & Geraldine C. Rebamonte (EdD)
 18. Kultura at Wikang Filipino sa mga Facebook Status Update by Felisa D. Marbella (PhD) & John Emil D. Estera (MAED)

Comments are closed.